👈 Gå tillbaka

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

”Respekt för djur och natur.” Så står det på LRF:s hemsida. När köttindustrin kritiseras rycker ofta någon representant från LRF ut och försvarar användningen av djur. De påpekar att svenskt djurskydd är i världsklass och att om man köper svenskt kan man ha gott samvete. Liksom Arla skryter man om kornas välmående på gröna ängar. Men bakom kulisserna verkar man för en lagstiftning som skulle göra det ännu sämre för djuren. På LRF:s riksförbundsstämma i oktober 2020 beslutades att intresseorganisationen ska verka för att ta bort beteskravet, vilket skulle innebära att mjölkkor ska kunna hållas inlåsta dygnet runt under hela året.1 Detta skulle göra produktionen av en liter mjölk 10 öre billigare. ”Oavsett om korna är inomhus eller utomhus är djurvälfärden den högsta prioriteten” säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF till tidningen Syre.2 LRF pratar ofta om att djuren sätts i första rummet men när man ser till handling så är det vinstmarginalen som trumfar.

Den tydligaste skönmålningen av djurindustrin från LRF kan antagligen hittas i ”Bonden i skolan”.3 Enligt LRF är detta ”en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder.” Materialet är avsett för barn från förskola upp till årskurs 6.

I videon ”Grisen Gunnar” får vi reda på att grisar är smarta, snälla och sociala. Men praktiskt taget inget visas om hur grisindustrin ser ut. Det faktum att grisar tvingas spendera hela livet på omkring en kvadratmeter per individ antyds inte ens.

I videon ”Kossan Karin” får vi reda på att det finns köttkor och mjölkkor och att de tar väl hand om sina kalvar. Inget sägs om att i mjölkindustrin så får inte mamman ta hand om sin kalv eftersom den tas ifrån henne inom ett dygn efter födseln. I hela videon får vi se korna utomhus i solsken. Inget om att de står instängda, ibland fastkedjade, under 8-10 månader om året.

Det kanske mest intressanta i videoklippen Bonden i skolan är allt som inte sägs. Det sägs inget om den extrema avel som har gjorts för att korna ska kunna ge så mycket mjölk som det bara är möjligt. En avel som gör att juvren på mjölkkorna har vuxit enormt, något som ofta ger juverinflammation. Ingenstans framkommer det att ungefär 15 000 nykläckta tuppkycklingar dödas varje dag i Sverige genom gasning eller malning eftersom de inte kan lägga ägg.4

Det som är mest talande i sin frånvaro är vad som händer med djuret i livets slutskede. På hela hemsidan för Bonden i skolan finns det knappt något om slakten av djuren som ändå är en ofrånkomlig del av djurindustrin. Samtidigt går det att förstå att man ogärna för ett barn beskriver vad som händer med en gris på ett svenskt slakteri. ”Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på, eftersom halten av koldioxid är så hög som 90 procent. Gasen bränner vid inandning. De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra, för att få luft.” säger Bo Algers, professor emeritus på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) till SVT.5

Lantbrukarnas Riksförbund är en intresse- och företagarorganisation, eller lobbyorganisation om man så vill, som har 140 000 medlemmar i knappt 1 000 lokalavdelningar i Sverige. LRF:s medlemmar driver 70 000 företag.


  1. https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/extra-riksforbundsstamma-2020/luftiga-stallar-och-teknikutveckling-bakom-lrfs-beslut-att-verka-for-en-oversyn-av-beteslagsstiftningen/
  2. https://tidningensyre.se/2020/28-oktober-2020/darfor-ska-kor-inte-fa-sommarbeta-behover-konkurrera-pa-lika-villkor/
  3. https://www.bondeniskolan.se/
  4. https://www.vethos.se/artiklar/hur-dor-djur-honor/
  5. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grisar-gasas-infor-slakt